POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICĂ DE

CONFIDENȚIALITATE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Această Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal („Politica”) descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de către următoarele societăți în România, fiecare dintre acestea având calitatea de Operator de Date cu Caracter Personal în mod individual și separat:

Job Selection Corporation S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Brașov, str. Alexandru Odobescu nr. 9, biroul 1A, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov, cu numărul de înregistrare J08/730/2015, cod unic de înregistrare 34490918,

și

Job Selection H.R. S.R.L, o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Brașov, str. Alexandru Odobescu nr. 9, biroul 1B, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov, cu numărul de înregistrare J08/976/2015, cod unic de înregistrare 34661759;

denumite încontinuare fiecare, în mod individual „Operator”, iar în mod colectiv „Job Selection”, conform legii, incluzând prevederile Regulamentului General Privind Protecția Datelor „GDPR”.

Datele cu caracter personal colectate vor fi controlate și prelucrate de către “Job Selection”. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate sau controlate în comun de partenerii “Job Selection” denumiți în continuare Partneri

Această Politică se aplică:

 1. candidaților noștri și beneficiarilor serviciilor noastre de consiliere și orientare în carieră;
 2. angajaților noștri/angajaților noștri temporari, sau persoanelor fizice cărora le furnizăm servicii de selecție și/sau plasare;
 3. persoanelor fizice sau juridice, clienți cărora le furnizăm servicii turistice;
 4. utilizatorilor site-urilor și a aplicațiilor de înregistrare sau de comandă din cadrul site-urilor: jobselection.ro; www.partyzonebrasov.ro; www.travelinspire.ro; www.cruisexpert.ro; „site-urile” și
 5. reprezentanților partenerilor noștri de afaceri, clienților și furnizorilor.

Această Politică descrie categoriile de date cu caracter personal sau informațiile personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, modalitatea și scopurile în care prelucrăm și protejăm datele pe care le colectăm, durata de stocare, situațiile în care transferăm datele și destinatarii, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteți contacta în legătură cu politicile noastre de confidențialitate și protecție a datelor și modul în care vă puteți exercita drepturile. Politicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor pot să conțină variații în funcție de jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea, pentru a reflecta practicile locale și cerințele legale și puteți consulta prevederile locale specifice accesând site-urile web locale.

Această notă de confidențialitate vizează să vă informeze despre modul în care “Job Selection” vă gestionează datele cu caracter personal, în ceea ce privește colectarea, utilizarea, stocarea acestora în conformitate cu noile date generale din Regulamentul privind protecția (GDPR), (UE) 2016/679.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU COLECTAREA ȘI PROCESUL INFORMAȚIILOR

“Job Selection” se angajează să vă protejeze confidențialitatea și să vă prelucreze datele în mod deschis și transparent ca atare, procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu GDPR și legea privind protecția datelor locale pentru unul sau altul mai multe dintre motivele enumerate încontinuare:

 1. Pentru ducerea la îndeplinire/executarea unui contract de muncă: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea obligațiilor contractuale în ceea ce privește încadrarea în muncă.
 2. Pentru respectarea unei obligații legale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea cerințelor legale.
 3. În scopul protejării intereselor legitime: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime urmărite de “Job Selection” sau de o terță parte. Un interes legitim este atunci când o instituție juridică solicită informațiile dumneavoastră în caz de reclamații, proceduri judiciare, arbitraj și orice alte proceduri judiciare. Mijloacele și procesele pe care ne angajăm să le asigurăm: securitatea IT și a sistemului “Job Selection” prevenind potențialele infracțiuni, securitatea activelor, controalele accesului și măsurile anti-trecere; configurarea sistemelor CCTV, de ex. la birouri, pentru prevenirea infracțiunilor sau fraudelor; măsuri de gestionare a afacerilor și de dezvoltare a produselor și serviciilor.
 4. Consimțământ: furnizarea unui consimțământ specific pentru procesarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, altele decât pentru motivele enunțate mai sus.

Aveți dreptul să revocați acordul în orice moment. Cu toate acestea, orice prelucrare a datelor cu caracter personal înainte de primirea revocării dumneavoastră nu va fi afectată.

SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE

“Job Selection” colectează și prelucrează datele personale în următoarele scopuri (după cum este permis de legislația aplicabilă):

 • recrutare;
 • selecție și plasare personal navigant;
 • oferirea de oportunități de muncă sau/și de angajare;
 • asistență în vederea obținerii unui loc de muncă;
 • asistență în vederea obținerii unei vize;
 • furnizarea de servicii suplimentare, cum ar fi programe de training, consiliere în carieră și servicii de reorientare profesională;
 • gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii “Job Selection”;
 • în măsura permisă de legislația aplicabilă și în conformitate cu Politica privind Modulele Cookie și acțiunile efectuate în scop de marketing (care sunt disponibile pe site-urile noastre), trimiterea de materiale promoționale, alerte privind locurile de muncă disponibile, oferte turistice și alte comunicări;
 • în măsura permisă de legislația aplicabilă, comunicarea și gestionarea participării la evenimente speciale, promoții, programe, oferte;
 • gestionarea, evaluarea și îmbunătățirea activității noastre: dezvoltarea, analizarea și îmbunătățirea serviciilor; gestionarea comunicațiilor; efectuarea de analize de date și efectuarea activităților contabile, a auditului și a altor activități interne;
 • protejarea împotriva fraudei, identificarea și urmărirea prevenirii fraudei și a altor activități ilegale, a solicitărilor de despăgubire și a altor solicitări de acoperire a prejudiciilor;
 • respectarea și aplicarea cerințelor legale, a standardelor aplicabile în industrie, a obligațiilor contractuale și a politicilor noastre.

Dacă sunteți un Angajat, “Job Selection” prelucrează datele dumneavoastră personale și ale persoanelor aflate în întreținere, dacă este cazul, în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii, executării, modificării sau încetării contractului de muncă/contractului de muncă temporară la care Angajatul este parte;
 • În vederea plății salariuluicătre Angajat, precum și a altor sporuri, compensații, bonusuri, tichete de masă, alte beneficii etc. de care ar putea beneficia Angajatul;
 • În vederea îndepliniriiobligațiilor “Job Selection” în domeniul Selecției și Plasării de Personal Navigant și a Activităților de Contractare pe Baze Temporare a Personalului, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor “Job Selection”: de sănătate și securitate în muncă, situații de urgență, medicina muncii, inclusiv privind evaluarea capacității de muncă a Angajatului;
 • În vederea furnizării de module de training, incluzând cele de e-learning/online;
 • În scopul ținerii evidenței tuturor angajaților în registrul REVISAL, inclusiv a Angajatului, conform obligațiilor de dreptul muncii ale angajatorului;
 • În vederea depunerii de declarații, cereri, documente la autoritățile competente, inclusiv la ANAF, Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, pentru respectarea obligațiilor legale ale angajatorului;
 • În vederea emiterii de adeverințela solicitarea Angajatului;
 • În vederea recuperării oricăror creanțe datorate de Angajat angajatorului sau a recuperării oricăror creanțe datorate de Angajat unor terți (în cadrul procedurii de poprire);
 • În vederea întocmirii anumitor rapoarte de către societățile “Job Selection”, în scopuri administrative;
 • În vederea monitorizării locației echipamentuluiutilizat de către Angajat în desfășurarea atribuțiilor sale de serviciu;
 • În scopul menținerii securitățiisistemului informatic și pentru a împiedica transferul de date ce reprezintă proprietatea “Job Selection” sau țin de secretul de afaceri al “Job Selection”, în afara societății (incidente de securitate) conform cu politicile si procedurile la nivelul “Job Selection”;
 • În scopul accesului la datele de localizare prin conexiune la internet la distanță pentru a asigura securitatea sistemului IT al “Job Selection”.

“Job Selection” poate prelucra date cu caracter personal pentru anumite scopuri legitime în desfășurarea activității sale, care includ unele dintre următoarele:

 • în cazul în care procesul ne permite să îmbunătățim, să modificăm, să personalizăm sau să îmbunătățim în alt mod serviciile/comunicările noastre în beneficiul clienților, candidaților și angajaților noștri;
 • pentru identificarea și prevenirea fraudei;
 • pentru a spori securitatea rețelei și a sistemelor noastre informatice;
 • pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii interacționează cu site-urile noastre;
 • pentru scopuri de marketing direct;
 • pentru determinarea eficacității campaniilor de promovare și a publicității.

MODALITĂȚI DE COLECTARE A DATELOR SI DATELE COLECTATE

Solicităm, colectăm, utilizăm și procesăm informațiile dumneavoastră personale specificate mai jos, în scopul îndeplinirii adecvate a activităților multiple a “Job Selection”, în diverse moduri:

 • prin vizitarea și accesarea “site-urilor” “Job Selection”;
 • prin înregistrarea CV-ului în baza de date online accesând butonul “Aplică”: https://ns.jobselection.ro/formular/index.php;
 • prin completarea formularului Cerere de Ofertă Personalizată: https://www.travelinspire.ro/
 • prin accesarea pe Paginile de Facebook a butoanelor “Sign-up” , “Înscrie-te”, “Contactează”, “Aplică Acum”, “Sună Acum”;
 • prin diferite canale social media: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, etc. ;
 • prin înregistrarea la newslettere-le “Job Selection”;
 • prin telefon (fix sau mobil), e-mail, Fax, Messenger, What’s up, Face Time, Skype;
 • prin participarea la diverse procese de recrutare și/sau în legătură cu furnizorii noștri de servicii;
 • prin participarea la campaniile online de marketing: alerte de job-uri disponibile și/sau oportunități de angajare, invitații la diverse evenimente organizate de “Job Selection”, târguri de job-uri sau interviuri de selecție organizate cu “Partenerii” “Job Selection”, distribuirea de materiale publicitare ale “Partenerilor“ “Job Selection”, oferte și promoții de Servicii si Pachete Turistice, toate acestea în măsura permisă de legislația aplicabilă și în conformitate cu Politica privind modulele cookie și acțiunile efectuate în scop de marketing (disponibile pe ”site-urile” noastre).

Pentru a proteja interesele legitime ale companiei și pentru a respecta obligațiile legale, “Job Selection” face toate eforturile pentru a se asigura că informațiile stocate și prelucrate să fie exacte și actualizate.

Putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal în funcție de natura relației, inclusiv, dar fără a se limita la acestea (conform legislației aplicabile):

 • Cererile de obținere a unui loc de muncă, cererile de participare la un pre-interviu, cele de participare la un interviu cu unul dn “Partenerii” noștri, a celor de angajare;
 • Orice tip de contracte dintre dvs. și “Job Selection”: Contracte de muncă Individuale, Contracte de Muncă Temporare, Contracte de Prestări Servicii, etc.
 • Cereri de Rezervari Bilete de Avion, Contracte de Presări Servicii Turistice, Bon de Comanda Rezervare Servicii Turistice;
 • Cererile de rezervări locație evenimente;

Datele cu caracter personal Colectate

 • Fotografie

 • Numele și prenumele

 • Data și locul nașterii

 • Numere de telefon mobil și fix

 • Naționalitatea/Cetățenia

 • Sexul

 • Carte de identitate/ Pașaport

 • Starea civilă

 • Adresa de domiciliu/Adresa de rezidență

 • Cod Numeric Personal

 • Adresa de e-mail

 • Detaliile contului bancar

 • Informații despre persoana de contact în caz de urgență

 • Informații despre salariu/venituri/beneficii

 • Cazier judiciar

 • Istoric medical/Certificate medicale/Concedii medicale

 • CV-ul cu toate datele conținute (dar nu limitat)

 • Denumirea Funcției/Postului ocupat sau vizat

 • Limbi Străine Cunoscute

 • Abilități Profesionale

 • Date privind Educația și experiența profesională

 • Diplome/Certificate de formare

 • Informații despre locurile de muncă anterioare

 • Referințe despre dumneavoastră

 • Preferințe de joburi sau departamente

 • Carnet de vaccinare

 • Informații privind vizele

 • Înregistrările evaluărilor Personalului/Angajaților/Echipajului

 • Măsuri pentru uniforme

 • Carnet de marinar

 • Informații pentru Asigurare specifică Navigatorilor

 • Informații despre preferințele serviciilor turistice

 • Destinația de călătorie dorită

 • Tipul de Transport

 • Numărul și tipul de mese

 • Perioada dorită pentru călătorie

 • Număr de persoane cu care doriți să călătoriți

 • Datele cu caracter personal ale persoanelor cu care călătoriți

 • Bugetul alocat

 • Informații pentru Asigurare Medicală și de Călătorie

 • Alte preferințe personale

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE COLECTATE ȘI PROCESE

“Job Selection” se angajează să vă protejeze confidențialitatea și utilizează controale de securitate adecvate pentru a preveni neautorizarea, accesul, utilizarea, pierderea, distrugerea și deteriorarea informațiilor de mai sus. Utilizăm criptare, firewall-uri, controale de acces, și alte proceduri pentru protejarea informațiilor împotriva accesului neautorizat.

Toate datele și informațiile Candidaților/Angajaților/Personalului Navigant și/sau al tuturor clienților “Job Selection” sunt stocate în foldere individuale și securizate, pe servere interne, la sediul “Job Selection”. Acestea funcționează cu ajutorul unei linii private și securizate.

Aceste servere sunt susținute de o companie de specialiști de servere subcontractată. Backup-urile de date se fac automat, zilnic. Backup-urile sunt stocate pe aceleași servere ca și baza de date. Nu se păstrează informații în format tipărit decât dacă sunt cerute de lege, convenții internaționale sau obligații contractuale.

Numai personalul autorizat “Job Selection” are acces la aceste informații. Acestea sunt stocate pentru a permite “Job Selection” să-și desfășoare activitatea, obligațiile contractuale cu angajații, obligațiile legale față de autoritățile guvernamentale locale și străine și convențiile internaționale aplicabile, pentru a proteja interesele legitime ale societății, pentru a soluționa eventualelor litigii și creanțe și pentru executarea tuturor operațiunilor societății. “Job Selection” va păstra informațiile dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea serviciilor/obiectivelor propuse/contractelor dintre dumneavoastră și “Job Selection”. Este posibil să fie necesar să fie păstrate informații personale și după încheierea contractului, în măsura necesară, pentru respectarea obligațiilor legale. “Job Selection” va păstra toate informațiile necesare pentru perioada maximă permisă de legea aplicabilă în vigoare.

CUI TRANSFERĂM INFORMAȚIILE ȘI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Este posibil să distribuim date cu caracter personal furnizorilor care furnizează servicii pe seama noastră, pe baza instrucțiunilor noastre. Nu autorizăm acești furnizori să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe seama noastră sau pentru a respecta cerințele legale.

De asemenea, putem distribui datele dumneavoastră personale

 1. Filialelor și afiliaților noștri;
 2. Dacă sunteți un candidat pentru un loc de muncă, clienților care pot avea oportunități de angajare sau interes pentru plasarea candidaților;
 3. Altor persoane cu care lucrăm, cum ar fi consultanții de plasare a forței de muncă și subcontractorii pentru a vă găsi un loc de muncă;
 4. Tour-operatorilor sau Societăților furnizori de diverse servicii turistice, colaboratori “Job Selection”.

În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastră:

 1. Dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 2. Autorităților de aplicare a legii sau altor funcționari pe baza unei cereri de divulgare legală;
 3. Atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale suspectate sau reale. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera datele cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte din afacerea sau activele noastre (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării sau lichidării).

În ceea ce privește Angajații “Job Selection”, în cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate la punctele de mai sus, Datele Personale ale Angajatului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

 1. Furnizorii de servicii utilizați de “Job Selection”, inclusiv: Furnizorul de servicii de medicina muncii; Furnizorul de tichete de masă și tichete cadou; Furnizorii de servicii de asigurări de pensii facultative; Bănci, în vederea plății salariului prin transfer bancar; Furnizorul de servicii de arhivare externă utilizat de către “Job Selection”; Furnizorul de servicii de curierat cu care colaborează “Job Selection”, doar atunci când sunt documente de transmis care îl implică pe Angajat și doar Date Personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresă);
 2. Furnizorii de servicii de training și alte servicii similare;
 3. Consultanții externi, auditori;
 4. Alte societăți în cadrul activităților de raportare/administrative ale “Job Selection”.
 5. Autorități, inclusiv:
 6. Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru depunerea de diverse declarații conform prevederilor legale aplicabile;
 7. Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru îndeplinirea obligațiilor de ținere a evidenței salariaților, precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale de sănătate și securitate în muncă și de prevenirea și stingerea incendiilor / situații de urgență;
 8. Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare;
 9. Autoritatea Navală Română pentru informarea lunară asupra personalului Navigant;
 10. alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către “Job Selection” a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special pe principiul minimizării datelor personale – “Job Selection” transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

De asemenea, putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră în afara țării în care au fost colectate informațiile inițiale. Este posibil ca acele țări să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara în care ați furnizat inițial datele cu caracter personal. Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal în alte țări, vom proteja acele date descrise în această Politică și astfel de transferuri vor fi în conformitate cu legea aplicabilă.
Țările cărora le putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm se pot afla:

 • În cadrul Uniunii Europene;
 • În afara Uniunii Europene.

Atunci când transferăm date cu caracter personal din cadrul Uniunii Europene către țări sau organizații internaționale care se află în afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza:

 • Deciziei Comisiei Europene privind gradul de adecvare;
 • În lipsa unei decizii privind gradul de adecvare, pe baza altor temeiuri legale premise și anume:
 1. Un instrument obligatoriu și executoriu din punct de vedere juridic între autoritățile sau entitățile publice;
 2. Normele corporatiste obligatorii;
 3. Clauzele standard de protecție a datelor (denumite anterior clauze tip) adoptate de Comisie etc.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi divulgate țărilor terțe (adică țări din afara Uniunii Europene) în astfel de cazuri procesatorii din țările terțe sunt, de asemenea, obligați să respecte standardele europene de protecție a datelor și să furnizeze garanții adecvate în ceea ce privește informațiile dumneavoastră personale.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv pentru scopurile de a satisface orice cerințe legale, de reglementare, de contabilitate sau de raportare.

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât avem o relație de afaceri cu dumneavoastră. Odată ce relația cu dumneavoastră s-a încheiat, vă vom păstra datele pentru perioada maximă de 10 ani.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Vă rugăm să ne informați când datele dumneavoastă personale se modifică. Este important ca datele personale pe care le deținem despre dumneavoastă să fie exacte și actualizate. Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale pe care le deținem despre dumneavoastă sub rezerva jurisdicțiilor și a legii aplicabile:

 • Să solicitați corectarea (rectificarea) datelor cu caracter personal pe care le deținem. Acest lucru vă permite să vă fie corectate orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastă;
 • Să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastă personale. Aceasta vă permite să ne cereți să ștergem datele dumneavoastă personale (cunoscute sub numele de „dreptul de a fi uitate”), fără niciun temei juridic valabil, în măsura în care legea permite;
 • Să refuzați procesarea datelor dumneavoastră personale. Aceasta vă permite să obiectați dacă furnizați o bază rezonabilă și motive specifice pentru obiecție. Aveți dreptul absolut de a vă opune în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastă personale presupune marketing direct și un drept non-absolut în cazul în care datele sunt prelucrate în scopuri legitime. Vom aborda obiecția în mod corespunzător și în conformitate cu regulamentul GDPR și legea aplicabilă relevantă.
 • Să solicitați restricția de procesare a datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul să trimiteți o cerere de restricționare a procesării și să păstrați numai informațiile stocate până la rezolvarea motivului solicitării dumneavoastră. Notificarea informațiilor incorecte deținute va restricționa automat prelucrarea datelor dumneavoastră personale până când aceste informații vor fi corectate. Aveți dreptul să solicitați în mod explicit și în scris “Job Selection” să dețină, în numele dumneavoastră, informațiile dumneavoastră personale pe care să nu le mai proceseze.
 • Să solicitați primirea unei copii a datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un format care este structurat și utilizat în mod obișnuit și transmis către alte organizații. De asemenea, aveți dreptul să transmiteți datele personale prin “Job Selection” altor organizații pe care le veți numi (cunoscut sub numele de “dreptul la portabilitatea datelor”).
 • Să retrageți acordul pe care ni l-ați dat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment (dacă este cazul). Consimțământul acordat pentru procesarea dosarelor medicale și penale este legat de obligația noastră legală de a se conforma cerințelor relevante a unor legi, reglementări și convenții internaționale care obligă compania să dețină și să procedeze astfel informație. (Organizația Maritimă Internațională (OMI), Organizația Internațională a Muncii (ILO), Convenția Maritimă a Muncii (MLC), Convenția Internațională privind standardele de pregătire, certificare și aplicarea serviciului de gardă pentru navigatori (STCW). Această obligație se bazează pe examinările medicale obligatorii pentru eliberarea certificatelor fit-for-duty (apt de muncă) și pentru furnizarea de îngrijiri și tratamente medicale adecvate la bord/pe uscat.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dvs. sau dacă aveți alte întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, contactați responsabilul cu protecția datelor sau responsabilul cu protecția datelor, la adresa de e-mail: [email protected];

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Putem modifica sau actualiza această politică de confidențialitate. Vă vom anunța în mod corespunzător când vom face modificări și vom modifica data de revizuire în partea de jos a acestui document pagină. Cu toate acestea, vă încurajăm să revizuiți periodic această politică, pentru a vă informa întotdeauna despre cum suntem procesarea și protejarea informațiilor dumneavoastră personale.

SOLUȚII SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris către:

Pentru Job Selection Corporation S.R.L.: prin e-mail la următoarea adresă: [email protected] sau puțeti transmite o cerere scrisă prin poștă la următoarea adresă: str Alexandru Odobescu Nr.9, biriul 1A, 500271 Brașov, Romania.

Pentru Job Selection HR S.R.L.: prin e-mail la urmatoarea adresă de e-mail: [email protected] sau puțeti transmite o cerere scrisă prin poștă la următoarea adresă: str Alexandru Odobescu Nr.9, Biroul 1B, 500271 Brașov, Romania.

Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 30 zile.

De asemenea, aveți dreptul de a depune reclamație la Oficiul Comisarului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.gov.cy). Aflați pe site-ul lor cum să depuneți o plângere.

COOKIES 

Pentru a vă oferi o navigare cât mai fluidă pe “site-urile” “Job Selection”, folosim facilitățile a browserului Internet numită “cookie”. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site și pentru a personaliza paginile în funcție de vizitator. Aveți optiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies. În acest caz însa, va exista un impact negativ asupra navigarii pe “site-urile noastre.

Folosirea în continuare a “site-urilor” “Job Selection”, constituie un răspuns afirmativ de acceptare a condiţiilor şi acordul de a vă conforma termenilor şi condiţiilor.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, aveţi obligaţia de a nu folosi “site-urile” “Job Selection”, serviciile şi nici o informaţie conţinută în cadrul acestora.