CONSILIERE

EVALUAREA

PERSONALITĂȚII

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, dezvoltarea încrederii în sine este necesară în vederea luării celei mai bune decizii privind propria carieră.

Astfel, îți propunem pașii următori:

Evaluare personalitate și aptitudini
Analiză aptitudini, interese profesionale și potențial pe baza profilului psihologic
Identificare obiective în carieră
Programare ședințe de consiliere și dezvoltare personală
Întocmire plan de carieră pentru alegerea meseriei, încadrare în muncă sau formare profesională
Întocmire plan individual de acțiune pe baza consilierii și a evaluării efectuate

ALEGEREA

LOCULUI DE MUNCĂ

Parte din procesul de consiliere profesională este instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de munca. Astfel, iti oferim servicii suport pentru:

Identificarea modalităților de căutare a unui loc de muncă pe portaluri specializate, site-uri, social media
Întocmirea CV-ului și a scrisorii de intenție, îndrumări despre prezentarea la interviuri de angajare în scopul promovării acestuia cu succes

ORIENTAREA

PROFESIONALĂ

La încheierea perioadei de informare și consiliere profesională îți vom da recomandări pentru o mai bună orientare profesională, și te îndrumăm în alegerea unui loc de muncă potrivit experienței, abilităților și preferințelor tale.

MEDIEREA

MUNCII

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă sunt oferite gratuit. Aceste servicii au ca scop punerea în legătură a angajatorilor care au posturi vacante cu cei care sunt în căutarea unui loc de muncă.

AI NEVOIE DE CONSILIERE?

O evaluare creată de experți din mai multe țări, pentru alegerea corectă a parcursului profesional.

înscriere